Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm  đưa ra Bảng Học Phí  Gia Sư   1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (một buổi dạy là 2 tiết = 1h30′).

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

 

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

 Lớp   Sinh Viên   Giáo Viên
  Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4   1.000.000   1.500.000
  Lớp: 5, 6, 7, 8   1.200.000   1.600.000
  Lớp: 9, 10, 11   1.400.000   1.800.000
  Lớp: 12   1.600.000   2.000.000
  Lớp: LTDH   1.600.000   2.400.000
  Lớp: Ngoại Ngữ
  1.500.000   2.000.000
  Lớp Tin Học   1.500.000   2.000.000

 

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

 Lớp   Sinh Viên   Giáo Viên
  Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4   1.200.000   2.000.000
  Lớp: 5, 6, 7, 8         1.400.000   2.200.000
  Lớp: 9, 10, 11   1.600.000   2.400.000
  Lớp: 12   1.800.000   2.800.000
  Lớp: LTDH   1.800.000   3.000.000
  Lớp: Ngoại Ngữ
  1.600.000
  2.800.000    
  Lớp Tin Học   1.600.000   2.000.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

  Lớp   Sinh Viên   Giáo Viên
  Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4   1.500.000   2.600.000
  Lớp: 5, 6, 7, 8   1.800.000   2.800.000
  Lớp: 9, 10, 11   2.000.000   3.000.000
  Lớp: 12   2.200.000   3.500.000
  Lớp: LTDH   2.500.000   4.000.000
  Lớp: Ngoại Ngữ   2.000.000
  3.500.000
  Lớp Tin Học   2.000.000   3.500.000

Đối với Gia sư là Giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, Giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

Cấp 1:   = 120.000 – 160.000/ 1 buổi /90 Phút
Cấp 2:   = 160.000 – 200.000/ 1 buổi /90 Phút
Cấp 3:   = 200.000 – 240.000/ 1 buổi /90 Phút

Lưu Ý : Bảng học phí gia sư  trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.