Mã: 080817A02
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Mã Lò, P. Bình Trị Đông ABC -

Mức lương: 1.450.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,4,6 Tối 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Giáo viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp

Mã: 050817TLH1
Lớp đã giao

Lớp dạy:

Môn dạy: , ,

Huỳnh Thúc Kháng, P. Bình Trị Đông A -

Mức lương: 1.550.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,4,6 Sáng 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Giáo viên Nữ

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp