Mã: 190817T01
Lớp đã giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành -

Mức lương: 1,500,000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: Tối 5h30 - 7h30

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Liên hệ: 0902684422 - 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp