Mã: 0208TA1
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Mã Lò, P. Bình Trị Đông ABC -

Mức lương: 1.550.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,4,6 Tối 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp