Mã: 010817T1
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Mã Lò, P. Bình Trị Đông A -

Mức lương: 1.450.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,4,6 Sáng 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Giáo viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp