Mã: 190817T01
Lớp đã giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành -

Mức lương: 1,500,000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: Tối 5h30 - 7h30

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Liên hệ: 0902684422 - 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp

Mã: 050817TA3
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy: ,

Mã Lò, P. Bình Trị Đông A -

Mức lương: 2.750.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,3,4,6 Tối 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp

Mã: 0208TA1
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Mã Lò, P. Bình Trị Đông ABC -

Mức lương: 1.550.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,4,6 Tối 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp