Mã: 160817T01
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành -

Mức lương: 1,300,000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: Tối T5, 7, CN

Yêu cầu: Giáo viên Nữ

Liên hệ: 0902684422 - 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp

Mã: 040817L01
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy: ,

Hai Bà Trưng, P. Bình Trị Đông A -

Mức lương: 1.550.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: T3,5,6 Chiều 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Sinh viên nữ

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp