Mã: 160817TA01
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành -

Mức lương: 1,300,000 VNĐ/tháng

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: Tối T5, 7, CN

Yêu cầu: Sinh viên Nữ

Liên hệ: 0902684422 - 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp

Mã: 030817TA2
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy:

Trường Sa, P17 -

Mức lương: 1.450.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,3,4,6 Tối 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Giáo viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp