Mã: 050817TA3
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy: ,

Mã Lò, P. Bình Trị Đông A -

Mức lương: 2.750.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: T2,3,4,6 Tối 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Sinh viên Nam

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp