Mã: 040817L01
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy: ,

Hai Bà Trưng, P. Bình Trị Đông A -

Mức lương: 1.550.000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: T3,5,6 Chiều 6h30 - 8h30

Yêu cầu: Sinh viên nữ

Liên hệ: 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp