Mã: 160817L01
Lớp chưa giao

Lớp dạy:

Môn dạy: ,

Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành -

Mức lương: 3,500,000 VNĐ/tháng

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: Tối 5h30 - 7h30

Yêu cầu: Giáo viên Nam

Liên hệ: 0902684422 - 0902504900

35%
Liên hệ nhận lớp